King's Man Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : King's Man Combo Set 
ประกอบด้วย :  Soft Drink ขนาด 44 Oz. จำนวน 1 แก้ว + King's Man Bucket (ป๊อปคอร์น) ขนาด 85 Oz. จำนวน 1 ถัง ราคา 329 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ภูเก็ต และเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา)