ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ “POPCORN BACON”  

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอ ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ “POPCORN BACON”   

เริ่มจำหน่าย                                       
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย  
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา