รับส่วนลดทันที 30 บาท เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่วนลดทุกประเภทสำหรับการซื้อตั๋วหนัง/ป๊อปคอร์น ผ่านเมนู "ตั๋วภาพยนตร์" บน Rabbit LINE Pay เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 64
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
รับส่วนลดทันที 30 บาท เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่วนลดทุกประเภทสำหรับการซื้อตั๋วหนัง/ป๊อปคอร์น ผ่านเมนู "ตั๋วภาพยนตร์" บน Rabbit LINE Pay เท่านั้น
จำนวนสิทธิ์ : 20,000 สิทธิ์ (จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี Rabbit LINE Pay)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 64

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. รับส่วนลดทันที 30 บาท เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่วนลดทุกประเภทสำหรับการซื้อตั๋วหนัง/ป๊อปคอร์น ผ่านเมนู "ตั๋วภาพยนตร์" บน Rabbit LINE Pay เท่านั้น
2. ลูกค้าสามารถเลือกซื้อตั๋วหนัง หรือ ป๊อปคอร์นได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 200 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดทุกประเภท (เช่น การใช้คูปอง, การใช้ LINE POINTS)
3. ส่วนลด 30 บาท จะแสดงในขั้นตอนการเลือกชำระเงินบนหน้า Rabbit LINE Pay เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 200 บาท
4. จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี Rabbit LINE Pay และ 20,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสิรมการขาย
5. ระยะเวลาโปรโมชัน 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
6. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี Rabbit LINE Pay และมีการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน Rabbit LINE Pay เท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่รับทราบนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด ข้อเสนอพิเศษและอื่นๆ ของบริษัทแรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด และได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
8. รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
9.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
10.  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Rabbit LINE Pay โทร. 02-026-3779 เวลาทำการ 09:00 น. - 22:00 น. หรือ LINE Official Account: @rlpcs เวลา 07:00 น. - 18:00 น.

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub