Conan The Movie Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Conan The Movie Combo Set
ประกอบด้วย : ป๊อปคอร์น ขนาด 85 Oz. จำนวน 1 ถัง + น้ำอัดลม ขนาด 22 Oz. จำนวน 1  แก้ว ราคาชุดละ 309 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ