ชมภาพยนตร์ THE LORD OF THE RINGS ภาค 2 และ ภาค 3 นำกลับมาให้ลูกค้าได้ประทับใจอีกครั้ง ในราคาพิเศษเริ่มต้นเรื่องละ 100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

รายละเอียดโปรโมชัน
พบกับภาพยนตร์ THE LORD OF THE RINGS ภาค 2 และ ภาค 3 นำกลับมาให้ลูกค้าได้ประทับใจอีกครั้ง ในราคาพิเศษเริ่มต้นเรื่องละ 100 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP) รายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาโปรโมชัน

  1. The Lord of the Rings: The Two Towers (วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย 10 มิถุนายน 2564)
  2. The Lord of the Rings: The Return of the King (วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย 17 มิถุนายน 2564)


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ร่วมกิจกรรมในราคาพิเศษ เริ่มต้น 100 บาทต่อเรื่อง
  • สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
  • สิทธินี้สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP)
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ภาพยนตร์ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย