พบกับภาพยนตร์ The Conjuring ภาค 1 และ ภาค 2 กลับมาอีกครั้ง ในราคาพิเศษเริ่มต้นเรื่องละ 100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุุนายน 2564

รายละเอียดโปรโมชัน
พบกับภาพยนตร์ The Conjuring ภาค 1 และ ภาค 2 นำกลับมาให้ลูกค้าได้ชมอีกครั้ง ในราคาพิเศษเริ่มต้นเรื่องละ 100 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนดร์ ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP)

ระยะเวลาโปรโมชัน
The Conjuring ภาค 1 วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย 26 พฤษภาคม 2564
The Conjuring ภาค 2 วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย 3 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
·  ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ร่วมกิจกรรมในราคาพิเศษ เริ่มต้น 100 บาทต่อเรื่อง
·  สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
·  สิทธินี้สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP)
·  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆได้
·  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
·  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย