ชมภาพยนตร์ "Godzilla VS Kong" ราคาพิเศษเริ่มต้น 39 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโปรโมชัน
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "Godzilla VS Kong" ในราคาพิเศษเริ่มต้น 39 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนดร์ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "Godzilla VS Kong" ในราคาพิเศษ เริ่มต้น 39 บาท
  • สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร๋
  • สิทธิ์นี้สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP)
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย