Curry Crab Popcorn

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชัน
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอ ป๊อปคอร์น "Curry Crab Popcorn รสปูผัดผงกะหรี่" อร่อยลิ้น...ฟินกลิ่นปู

เริ่มจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ, จังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา และโลตัส สัตหีบ)