บัตรโดยสาร MRT สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลด 60 บาท/2 ที่นั่ง ภาพยนตร์เรื่อง Detective Conan : The Scarlet School Trip

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชัน                     
บัตรโดยสาร MRT สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลด 60 บาท/2 ที่นั่ง จากราคาปกติ ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "Detective Conan : The Scarlet School Trip" (เฉพาะที่นั่งปกติ Deluxe Seat , Premium Seat และ Prime Seat ในระบบปกติ)
จำนวนสิทธิ์ : 10,000 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน                             
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  2564 - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขโปรโมชัน             
1. โปรดแสดงบัตร MRT ที่หน้าช่องขายบัตรชมภาพยนตร์ก่อนรับบริการทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 60 บาท/ 2 ที่นั่ง สำหรับภาพยนตร์เรื่อง "Detective Conan : The Scarlet School Trip" ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉายในเขตกรุงเทพฯ
2. บัตรโดยสาร MRT 1 ใบ ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "Detective Conan : The Scarlet School Trip" 1 ครั้ง ตลอดกิจกรรมเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรโดยสาร MRT ที่ออกโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในช่องทาง Online (www.sfcinemacity.com และ SF Cinema Application)
5. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น
6. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ที่ภาพยนตร์เข้าฉาย ยกเว้น Emprivé Cineclub