สมาชิก SF+  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Wonder Woman 1984” ลุ้นเป็นเจ้าของ Figure Wonder Woman 1984 มูลค่า 450,000 บาท  

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Wonder Woman 1984”  ทุก 1 ที่นั่ง ทุกช่องทางการจำหน่าย รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นเป็นเจ้าของ Figure Wonder Woman 1984 ขนาด Life - Size จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 450,000 บาท  

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 

เงื่อนไขการรับรางวัล
- เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
- ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 
- ผู้โชคดียินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 29 มกราคม 2564