สมาชิกผู้เล่นเกม ROV ที่ทำภารกิจจนสำเร็จ รับส่วนลด 60 บาท/2 ที่นั่ง ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Mother Gamer” จากราคาปกติ

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึง ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิกผู้เล่นเกม ROV ที่ทำภารกิจในเกมครบจนสำเร็จและได้รับรางวัลเป็นกล่องส่วนลดตั๋วหนังในหน้ากิจกรรม สามารถแสดงหน้าจอรางวัลกล่องส่วนลดตั๋วหนังดังกล่าวกับพนักงาน เพื่อรับส่วนลด 60 บาท/2 ที่นั่ง จากราคาปกติ (จำกัด 50,000 สิทธิ์) ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Mother Gamer”

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน  2563 ถึงตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  โปรดแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีรางวัลกล่องส่วนลดตั๋วหนัง  ที่หน้าช่องขายบัตรชมภาพยนตร์ก่อนรับบริการ เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด  60 บาท/ 2 ที่นั่ง
2.  รางวัลกล่องส่วนลดตั๋วหนัง 1 กล่อง ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Mother Gamer” 1 ครั้ง ตลอดกิจกรรมเท่านั้น
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้เล่นเกม ROV ที่ทำภารกิจในเกมครบจนสำเร็จและได้รับรางวัลกล่องส่วนลดตั๋วหนัง เท่านั้น
4.  สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)
5.  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในช่องทาง Online (www.sfcinemacity.com และ SF Cinema Application)
6.  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ ส่วนลด  และกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น ๆ
7.  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub