ใช้คะแนน 1,299 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application K PLUS

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดโปรโมชัน 1
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า K Bank ใช้คะแนน 1,299 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และ Kiosk Website หรือ SF Cinema Application

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า K Bank ใช้คะแนน 1,299 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และสามารถใช้บน Kiosk Website หรือ SF Cinema Application ยกเว้น สาขา Emprivé Cineclub
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวม 7,400 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาการขาย
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
4. สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อ Upgrade ที่นั่งได้
5. ภาพยนตร์ MEGA BLOCKBUSTER ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
6. ธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. กิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
9. ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
10. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub


##################################

รายละเอียดโปรโมชัน 2
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยสามารถแลกคะแนนสะสม "ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท" สำหรับ 1 ที่นั่ง (ในกรณี 2 ที่นั่ง สามารถใช้ 2,000 คะแนนได้) ตัวอย่างการใช้สิทธิ์ดังนี้
1. ลูกค้าเลือกที่นั่ง Deluxe ราคา 200 บาท ใช้คะแนน 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท ลูกค้าชำระส่วนต่าง 100 บาท
2. ลูกค้าเลือกที่นั่ง Premium ราคา 220 บาท ใช้คะแนน 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท ลูกค้าชำระส่วนต่าง 120 บาท
3. ลูกค้าเลือกที่นั่ง Sofa Sweet ราคา 450 บาท ใช้คะแนน 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท ลูกค้าชำระส่วนต่าง 350 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. คะแนนสะสม 1,000 คะแนน = เงินสด 100 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง ในกรณี 2 ที่นั่ง สามารถใช้ 2,000 คะแนน แทนเงินสด 200 ได้
2. ต้องแลกคะแนนทุก 1,000 คะแนนเท่านั้น ไม่มีการใช้คะแนนบางส่วน เช่น 160 บาท ไม่สามารถใช้ 1,600 คะแนนได้
3. บัตรไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
4. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
5. หากลูกค้าใช้คะแนนสะสมแลกซื้อสินค้าและบริการไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนป็นเงินสดได้
6. ไม่จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ของลูกค้า
7. กิจกรรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
8. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
9. คะแนนสะสม K Bank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ K-Contact Center โทร 02-888-8888 กด 823
11. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SF Cinema Call Center โทร 02-268-8888

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub