ชมภาพยนตร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นละ 39 บาท

ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

รายละเอียดโปรโมชัน
ชมภาพยนตร์ เรื่อง AVA, รักนะ ซุป ซุป , ฮักเถิดเทิง , มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ ราคาพิเศษเริ่มต้น 39 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat และ Prime Seat)  

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563  (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•  ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง เรื่อง รักนะ ซุป ซุป , ฮักเถิดเทิง , มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ หรือ พจมาน สว่างคาตา ในราคาพิเศษเริ่มต้น 39 บาท
•  สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์  
•  สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat , Premium Seat และ Prime Seat
•  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ SF+ , Movie day , Late night , Morning Price และ ส่วนลดต่าง ๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น ๆได้
•  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
•  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาที่เข้าฉาย ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub