แสตมป์เซเว่น หรือแต้ม All Member แลกบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโปรโมชัน
1.  แสตมป์ดวง/M-Stamp มูลค่า 145 บาท หรือแต้ม 7-Card = 7,250 แต้ม / แต้ม All Member 14,500 แต้ม แลกบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe 1 ที่นั่ง
 2.  แสตมป์ดวง/M-Stamp มูลค่า 99 บาท หรือแต้ม 7-Card = 4,950 แต้ม / แต้ม All Member 9,900 แต้ม แลก Combo Set M 1 ชุด
จำนวนสิทธิ์ : บัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat จำนวน 15,000 สิทธิ์ และ Combo Set M จำนวน 15,000 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน
• ระยะเวลาแลกซื้อคูปองที่ร้านค้า 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563
• ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ที่โรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
• คูปองใช้แลกบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง Deluxe ระบบ digital 2D โดยสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรด เป็นที่นั่ง Premium และ Prime และระบบ 3D ได้ สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้น สาขา Emprivé Cineclub
• คูปองใช้แลก Combo Set M สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้น สาขา บิ๊กซี ปราจีนบุรี
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วปรเทศ ยกเว้น สาขา บิ๊กซี ปราจีนบุรี (แลก Combo Set M) และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub (แลกบัตรชมภาพยนตร์)