ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Train to Busan : Peninsula สามารถนำบัตรโดยสาร MRT มาใช้เป็นส่วนลด 60 บาท/2 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชั่น
บัตรโดยสาร MRT สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลด 60 บาท/2 ที่นั่ง จากราคาปกติ (จำกัด 10,000 สิทธิ์) ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "Train to Busan : Peninsula" (เฉพาะที่นั่งปกติ Deluxe Seat, Premium Seat, Prime Seat ในระบบปกติ SFcinema และ Executive Seat สำหรับโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. โปรดแสดงบัตร MRT ที่หน้าช่องขายบัตรชมภาพยนตร์ก่อนรับบริการทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 60 บาท/ 2 ที่นั่ง สำหรับภาพยนตร์เรื่อง "Train to Busan : Peninsula" ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉายในเขตกรุงเทพฯ
2. บัตรโดยสาร MRT 1 ใบ ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "Train to Busan : Peninsula" 1 ครั้ง ตลอดกิจกรรมเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรโดยสาร MRT ที่ออกโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
4. สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 - ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในช่องทาง Online (www.sfcinemacity.com และ SF Cinema Application)
6. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ SF+ , Movie Day , Morning Price  ,Late Night  และกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น
7. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาที่เข้าฉาย และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub