การดูแลลูกค้า SF+ จากสถานการณ์ COVID-19

News & Activities2 มิถุนายน 2564

การดูแลลูกค้า SF+ จากสถานการณ์ COVID-19


 

1. สิทธิ์สมาชิกโปรตาม GEN
สิทธิ์หมดอายุตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 - 31 พ.ค.64 ได้รับการขยายสิทธิ์วันหมดอายุเพิ่ม 2 เดือนนับจากวันหมดอายุเดิม

2. สิทธิ์ SF+ Reward
Reward ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 64 - 31 พ.ค.64 และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ ได้รับการขยายสิทธิ์วันหมดอายุเพิ่ม 2 เดือนนับจากวันหมดอายุเดิม

3. สิทธิ์ดูหนังฟรีในสัปดาห์เกิด
สิทธิ์หมดอายุตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 - 31 พ.ค.64 และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ ได้รับการขยายสิทธิ์วันหมดอายุเพิ่ม 2 เดือนนับจากวันหมดอายุเดิม 

4. สิทธิ์ Top Up Reward 
สิทธิ์หมดอายุตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 - 31 พ.ค.64 และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ ได้รับการขยายสิทธิ์วันหมดอายุเพิ่ม 2 เดือนนับจากวันหมดอายุเดิม

 

 

5. แพ็กเกจ SF + Monthly Pack
ที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 - 30 เม.ย.64 ที่สิทธิ์ยังไม่ถูกใช้ ได้รับการขยายสิทธิ์วันหมดอายุเพิ่มอีก 60 วัน นับจากวันหมดอายุเดิม

6. แพ็กเกจ The Producer
แพ็กเกจที่หมดอายุในเดือน มี.ค. 64 - ก.ค.64 และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ ได้รับการขยายสิทธิ์วันหมดอายุเพิ่ม 2 เดือนนับจากวันหมดอายุเดิม

7. แพ็กเกจ First Class Card
แพ็กเกจที่หมดอายุในเดือน มี.ค. 64 - พ.ค.64 และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ ได้รับการขยายสิทธิ์วันหมดอายุเพิ่ม 2 เดือนนับจากวันหมดอายุเดิม