ใช้คะแนนสะสม กรุงศรีโบนัส แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ และ Combo Set M

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

รายละเอียดโปรโมชั่น
สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีฯ เพียงใช้คะแนนสะสม กรุงศรีโบนัส แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ และ Combo Set M "ทุก 1,400 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง (ประเภทที่นั่ง Deluxe ในระบบ 2D)" และ "ทุก 799 คะแนน แลกรับ Combo Set Size M จำนวน 1 ชุด"
จำนวนสิทธิ์ : Deluxe Seat (2D) จำนวน 65,000 ที่นั่ง และ Combo Set M จำนวน 25,000 ชุด

ระยะเวลาโปรโมชั่น            
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของลูกค้า
1. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เท่านั้น (บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ บัตรคอร์ปอเรทการ์ด)
2. E-Coupon 1,400 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เฉพาะที่นั่งปกติ Deluxe ในระบบ Digital 2D จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 14,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprivé Cineclub)
3. E-Coupon 799 คะแนน แลกรับ Combo Set Size M ป๊อบคอร์นขนาดกลาง + น้ำอัดลม 22 ออนซ์ 1 ชุด จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 14,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprivé Cineclub และ บิ๊กซี ปราจีนบุรี)
4. ยอดการใช้จ่ายต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าที่แสดงบน E-Coupon (1 รหัส ต่อ 1 ใบเสร็จ)
5. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องดาวน์โหลด U-CHOOSE Application และลงทะเบียนใช้งานเพื่อร่วมรายการ รับสิทธิ์ดาวน์โหลด E-Coupon เท่านั้น
6. การกดรับ E-Coupon 1 ครั้ง คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตทันทีตามจำนวนของ E-Coupon นั้นๆ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
7. กรุณากดรับสิทธิ์ E-Coupon บนมือถือ ณ จุดขาย ที่เคาเตอร์ชำระเงินเท่านั้น พร้อมแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่กดยืนยันการใช้สิทธิ์ บนมือถือ และใช้รหัสดังกล่าวเป็นส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน
8. E-Coupon ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
9. E-Coupon มีมูลค่าและเงื่อนไขเป็นตามที่ร้านค้ากำหนด สามารถนำไปใช้แทนเงินสด หรือแลกเป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้า/บริการกับผู้ออก E-Coupon นั้นๆ และไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
10. E-Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
13. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
14. สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในระบบ Digital 2D ที่นั่ง Deluxe Seat สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium และ Prime และระบบ 3D ได้ โดยทางลูกค้าจะต้องเพิ่มส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง
15. กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภาพยนตร์ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากฐานราคาบัตรในวันนั้น ๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์ โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง

สาขาที่ร่วมรายการ    
แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprivé Cineclub
แลกรับ Combo Set Size M โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprivé Cineclub และ บิ๊กซี ปราจีนบุรี