พิเศษสำหรับลูกค้าใช้บริการที่เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล ราคาพิเศษแบบเหมาๆ ราคาเพียง 300 บาทต่อคน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563

รายละเอียดโปรโมชั่น
พิเศษสำหรับลูกค้าใช้บริการที่เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. เล่นโบว์ลิ่งราคาพิเศษแบบเหมาๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาเพียง 300 บาทต่อคน

ระยะเวลาโปรโมชั่น         
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการโปรโมชั่นดังกล่าว
2.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายด้านอื่นๆ ได้
3.  ไม่รวมค่าบริการรองเท้า ถุงเท้า
4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ          
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาพัทยาบีช
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาจังซีลอน