ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “The Cave – นางนอน” ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ ฟรี “คอร์สเรียนดำน้ำ Scuba Diving” (Open Water Diver Course) ฟรี!!

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 8 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ ร่วมกับ Sporttime Dive Center ชวนคุณชมภาพยนตร์เรื่อง “The Cave – นางนอน” ทุก 2 ที่นั่ง เพียงเขียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร Email หลังบัตรชมภาพยนตร์ ร่วมสนุก ลุ้นรับ ฟรี “คอร์สเรียนดำน้ำ Scuba Diving” (Open Water Diver Course) จำนวน 1 คอร์ส รวมจำนวน 13 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน รวมมูลค่า 130,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง  8 ธันวาคม 2562

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย

ประกาศรางวัล
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ www.sfcinemacity.com

เงื่อนไขการรับของรางวัล
-  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาที่รับชมภาพยนตร์
-  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น

เงื่อนไขการเรียนดำน้ำ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
2. สุขภาพดี ไม่ขัดต่อการดำน้ำ
3. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคลมชัก ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายสำหรับการดำน้ำ
4. เรียนภาคทฤษฏีในห้องเรียน 12 ชั่วโมง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง 4 ครั้ง)
5. เรียนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ 12 ชั่วโมง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง 4 ครั้ง)
6. เรียนภาคปฏิบัติในทะเล 2 วัน
7. คอร์สเรียนดังกล่าวไม่รวมถึง ค่าเรือ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตลอดการเรียน
8. Sporttime Dive Center จะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำน้ำให้ผู้เรียนใช้ทั้งในสระ และในทะเล ตลอดการเรียน แต่ไม่รวมถึง เสื้อผ้าที่ใช้  สวมใส่ในการดำน้ำ
9. ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนในห้องเรียน ในสระว่ายน้ำ และในทะเล รวมทั้งการสอบข้อเขียน จะได้รับบัตรประจำตัวนักดำน้ำของ NAUI U.S.A. ซึ่งสามารถใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก
10. สามารถใช้สิทธิในการเรียนได้ภายใน 30 กันยายน 2563
11. ต้องเรียนตามรอบที่ทาง Sporttime Dive Center กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในแต่ละคอร์ส
12. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินได้