ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Frozen 2 ทุก 2 ที่นั่ง รับสิทธิ์ลุ้นรับ Voucher คอร์สเรียนไอซ์สเกต จาก The Rink มูลค่า 500 บาท ฟรี!!

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Frozen 2 ทุก 2 ที่นั่ง รับสิทธิ์ลุ้นรับ Voucher คอร์สเรียนไอซ์สเกต 30 นาที จาก The Rink ทุกสาขา จำนวน 500 รางวัล มูลค่า รางวัลละ 500 บาท
กิจกรรมที่ 2 : หางบัตรชมภาพยนตร์ Frozen 2 ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สามารถใช้เป็นส่วนลดในการเล่นไอซ์สเกต 50 บาท ที่ลานไอซ์สเกต The Rink ทุกสาขา ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
กิจกรรมที่ 3 : ใบเสร็จ The Rink ที่มียอด 500 บาทขึ้นไป สามารถนำมาแลกรับส่วนลดในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ 60 บาท / 2 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาที่ร่วมรายการ (จำกัด 1,000 สิทธิ์)

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการรับของรางวัล (กิจกรรมที่ 1)
-  ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง และหางบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง เรื่อง “Frozen 2”  ที่ชมในช่วงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ที่นั่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ (กิจกรรมที่ 3)
1.  ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จ The Rink ที่มียอด 500 บาทขึ้นไปมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ในราคาโปรโมชั่นข้างต้น
2.  รับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe, Premium และ Prime Seat เท่านั้น
3.  สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562
4.  สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะช่องทางการจำหน่ายหน้าโรงภาพยนตร์
5.  ไม่สามารถใช้สิทธ์ร่วมกับ Movie Day, Late Night, Morning Price และส่วนลดหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
6.  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     

สาขาที่ร่วมรายการ 

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขา กทม. ทุกสาขา และสาขาต่างจังหวัด ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช, สาขาเซ็นทรัล มารีนา พัทยา, สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา, สาขาเซ็นทรัล นครราชสีมา และสาขาเทอร์มินอล 21 โคราช เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 6 มกราคม 2563 ทาง www.sfcinemacity.com