ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “จอมขมังเวทย์ 2020 ” ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับนาฬิกา Citizen Promaster มูลค่า 15,900 บาท ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “จอมขมังเวทย์ 2020” ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ นาฬิกา Citizen Promaster  รุ่น S.E.A Limited Edition สุดเท่  1 เรือน  มูลค่า 15,900 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 318,000 บาท
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น 
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562


เงื่อนไขการรับของรางวัล
-  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาที่รับชมภาพยนตร์
-  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ) ซื้อบัตรชมภาพยนตร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 20 ธันวาคม 2562