ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ผ่านแอปพลิเคชั่น BluePay Wallet ลด 10% ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ลด 10% ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกที่นั่ง เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ผ่านแอปพลิเคชั่น BluePay Wallet

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น
-  รับส่วนลด 10% ต่อการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง
-  ลูกค้าต้องเลือกจ่ายผ่าน BluePay Application เท่านั้น
-  สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้สูงสุด 6 ที่นั่งต่อการทำรายการ/ครั้ง
-  ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด