สมาชิก Rabbit Rewards ใช้คะแนนสะสม Rabbit Rewards แลกรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 50 บาท / 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชั่น     
สมาชิก Rabbit Rewards ใช้คะแนน Rabbit Rewards แลกรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์  50 บาท / 1 ที่นั่ง สำหรับรับชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe Seat, Premium Seat และ Prime Seat ในระบบ 2D ทุกเรื่อง ทุกรอบ     
จำนวนสิทธิ์  :  จำนวน 10,000 สิทธิ์    

ระยะเวลาโปรโมชั่น             
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์)

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.  สมาชิก Rabbit Rewards จะได้รับสิทธิ์โดยแสดง Barcode ที่กดรับสิทธิ์จากช่องทางดังกล่าวมายืนยัน ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
2.  ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 50 บาท / 1 ที่นั่ง ประเภทที่นั่ง สำหรับรับชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe Seat, Premium Seat และ Prime Seat  ในระบบ 2D ทุกเรื่อง ทุกรอบ และระบบ 3D ได้
3.  สามารถแลกได้ไม่จำกัดจำนวน / การแลก 1 ครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับคะแนน Rabbit Rewards ที่นำมาแลก
4.  ส่วนลด 50 บาทนี้จะลดจากฐานราคาปกติของแต่ละสาขาเท่านั้น  ไม่สามารถใช้ส่วนลดจากฐานราคา Movie Day, Morning Price และ Late Night ได้
5.  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
6.  ไม่สามารถใช้รหัสโปรโมชั่นจากการ ถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์มาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์
7.  ในกรณีที่ได้รับรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
8.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.  หากเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้คูปอง กรุณาติดต่อ คอลล์ เซ็นเตอร์ ทันที (กรณีที่เป็นวันหยุดราชการ ให้แจ้งในวันทำการถัดไป)  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนหรือให้รหัสโปรโมชั่นใหม่ แก่ลูกค้าที่แลกคูปองนี้และเป็นผู้แจ้งปัญหาเท่านั้น สอบถามข้อมูลติดต่อ แรบบิท รีวอร์ดส คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02-618-3777  หรือ https://rewards.rabbit.co.th/

สาขาที่ร่วมรายการ           
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา  (ยกเว้น Emprive' Cineclub)