สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ใช้คะแนน 1,200 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี!!

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2563

รายละเอียดโปรโมชั่น
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า  Kbank  ใช้คะแนน 1,200 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และตู้ Kiosk Website หรือ SF Cinema Application           
จำนวนโควต้า  :  จำนวน 7,400 ที่นั่ง

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2563

 เงื่อนไขโปรโมชั่น    
1.  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Kbank  ใช้คะแนน 1,200 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และสามารถใช้บน Kiosk Website หรือ SF Cinema Application ยกเว้น สาขา Emprive Cineclub
2.  ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ถึง  31 กรกฏาคม 2563 รวม 7,400 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
4.  สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อ Upgrade ที่นั่งได้
5.  ธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.  กิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
7.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
8.   ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
9.   กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่ร่วมรายการ   
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive' Cineclub)