เพียงแสดง Boarding Pass ของ Thai Lion Air รับส่วนลดตั๋วหนัง 100 บาท ทันที

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น    
เพียงแสดงบัตรโดยสาร (Boarding Pass) สายการบิน Thai Lion Air รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 100 บาท/ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟทุกสาขา
จำนวนสิทธิ์  : 3,000 สิทธิ์ (จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวัน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น    
•  ผู้โดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 100 บาท/ที่นั่ง เพียงแสดงบัตรบอร์ดดิ้งพาสของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (ฉบับจริง)  เส้นทางใดก็ได้ที่เดินทางระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
•  ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรบอร์ดดิ้งพาส ฉบับจริง เท่านั้น ก่อนซื้อบัตรชมภาพยนตร์  (ไม่สามารถใช้ E-Boarding Pass ได้)
•  สามารถใช้ได้ 1 ที่นั่งต่อบอร์ดดิ้งพาส 1 ใบ เท่านั้น (จำกัด 100 ที่นั่ง / วัน)
•  สามารถใช้สิทธิ์ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe / Premium / Prime  ระบบปกติ 2D และ ระบบ 3D  
•  รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 100 บาท/ที่นั่ง จากราคาปกติ และ Movie Day ลดจากราคาปกติวันจันทร์-อังคาร
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่เข้าร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ( ยกเว้น  Emprive’ Cineclub )