Conan 23 The Movie Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
สินค้าโปรโมชั่น  :   Conan 23 The Movie Combo Set
ในชุดประกอบด้วย  :  ป๊อบคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1  ถัง  + น้ำอัดลม ขนาด  32 ออนซ์  1 แก้ว  +  ท็อปเปอร์โคนัน 1 ชิ้น (มี 2 แบบให้สะสม) ราคา 359 บาท  
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 5 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น 
สาขาในกรุงเทพฯ : ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
สาขาต่างจังหวัด : ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
* สาขาต่างจังหวัดสามารถโทรสอบถามสาขาได้โดยตรง

สาขาที่่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ