เพียงโพสต์ภาพสัตว์เลี้ยงแสนรู้ของคุณ ลุ้นรับ พวงกุญแจThe Secret Life Of Pets 2

ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มิถุนายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม
เพียงโพสต์ภาพสัตว์เลี้ยงแสนรู้ของคุณ พร้อมบอกเล่าวีรกรรมสุดแสบที่คุณไม่มีวันลืม พร้อม #SFPets2  ลุ้นรับ พวงกุญแจThe Secret Life Of Pets 2 สุดน่ารัก จำนวน 20 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย Max, Chloe, Snowball)  

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 6  - 13 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล
1.  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล์ activity@sfcinemacity.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
2.  ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล (เอกสารยืนยันการรับรางวัล) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
3.  ผู้โชคดีต้องนำสินค้าทั้งหมดที่ทำการโพสต์และแชร์ / บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง / ภาพกิจกรรม เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
4.  ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
5.  หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
6.  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่  20  มิถุนายน  2562 ทาง facebook : SF Cinema