เอส เอฟ เอาใจแฟน “ Ugly Dolls ” ซื้อ Movie Voucher เรื่อง “Ugly Dolls” ล่วงหน้า พร้อมตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้พิเศษเพียง 690 บาท

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ มอบสิทธิพิเศษให้กับแฟน  “Ugly Dolls”  โดยการจำหน่าย Movie Voucher ล่วงหน้า ภาพยนตร์เรื่อง “Ugly Dolls”  โดยจัดทำเป็น Movie Voucher 2 ที่นั่ง ในระบบปกติ ที่นั่งปกติ (Deluxe)  และที่นั่ง  Executive Seat (สำหรับสาขาโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)  พร้อมตุ๊กตา  Ugly Dolls  จำนวน 1 ตัว (มี 5 แบบ) ในราคาพิเศษเพียง 890 / 690  บาท 

โดยแยกประเภทของ Movie Voucher เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
      1)  Movie Voucher (สีทอง) ราคา 890 บาท จำหน่ายที่โรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ 
      2)  Movie Voucher (สีแดง ) ราคา 690 บาท จำหน่ายโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา ที่ภาพยนตร์เข้าฉาย   

รายละเอียด และเงื่อนไขการจำหน่าย Movie Voucher ของแต่ละประเภท
A.  Movie Voucher (สีทอง) จำหน่ายราคาชุดละ 890 บาท (2 ที่นั่ง)
สำหรับจำหน่ายเฉพาะที่ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และ ใช้ชมภาพยนตร์ได้เฉพาะที่ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ เท่านั้น ใน 1 ชุด ประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Ugly Dolls”  1 ใบ ( 2 ที่นั่ง) คูปองแลกตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ใบ    
•  Movie Voucher (สีทอง)
-  โปรดแสดงบัตรนี้ เพื่อสำรองที่นั่งที่ห้องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ (Kiosk)
-  บัตรนี้ใช้แลกบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Ugly Dolls”  ได้ทุกรอบ ตลอดโปรแกรมฉาย
-  บัตร 1 ใบ ใช้ชมภาพยนตร์ที่นั่งประเภท Executive Seat  จำนวน 2 ที่นั่ง ไม่สามารถ Upgrade เป็นที่นั่ง Executive Suite หรือ First Class ได้
-  บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ เท่านั้น
-  บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นได้
-  บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

B.  Movie Voucher (สีแดง) จำหน่ายราคาชุดละ 690 บาท (2 ที่นั่ง)
สำหรับจำหน่ายเฉพาะสาขาที่ร่วมกิจกรรม เท่านั้น  ใน 1 ชุดประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Ugly Dolls ” 1 ใบ ( 2ที่นั่ง) คูปองแลกรับตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ใบ ไม่สามารถใช้ชมภาพยนตร์ที่ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ ได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
•  Movie Voucher (สีแดง)
-  โปรดแสดงบัตรนี้ เพื่อสำรองที่นั่งที่ห้องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ (Kiosk)
-  บัตรนี้ใช้แลกบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Ugly Dolls ”  ได้ทุกรอบ ตลอดโปรแกรมฉาย
-  บัตร 1 ใบ ใช้ชมภาพยนตร์ที่นั่งประเภท Deluxe Seat จำนวน 2 ที่นั่ง โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม
-  บัตรนี้สามารถ Upgrade เป็นที่นั่ง Premium Seat ได้ โดยเพิ่มเงินส่วนต่างจากราคาปกติ 20 บาท
-  บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย (ยกเว้นโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
-  บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นได้
-  บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 1 พฤษภาคม  2562

เงื่อนไขคูปองสำหรับแลกรับตุ๊กตา Ugly Dolls
-  โปรดมอบบัตรนี้ให้แก่พนักงานเพื่อแลกรับ “ตุ๊กตา Ugly Dolls” ได้ 1 ตัว
-  บัตรนี้ใช้แลก “ตุ๊กตา Ugly Dolls” ได้ 1 ตัว ตามสีที่ระบุในบัตรเท่านั้น
-  บัตรนี้ใช้แลก “ตุ๊กตา Ugly Dolls”  ได้ที่โรงภาพยนตร์ที่ระบุไว้ในบัตรเท่านั้น
-  สามารถแลกรับ “ตุ๊กตา Ugly Dolls”  ได้ตั้งแต่วันที่ 2-31พฤษภาคม  2562
-  บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสีของ “ตุ๊กตา Ugly Dolls” ในทุกกรณี

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย และโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ