ลูกค้า AIS และ AIS Fiber ดูหนังมันส์ ลดสนั่นโรง เพียง 80 บาท เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 เมษายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น        
ลูกค้า AIS รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษ 80 บาท (จำนวนสิทธิ์ 6,000 สิทธิ์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 เมษายน 2562

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์
1.  สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 ที่นั่ง ตลอดโครงการ
2.  จำนวนจำกัด 6,000 ที่นั่ง ตลอดโครงการ หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์
3.  รับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งประเภท DELUXE ระบบปกติเท่านั้น
4.  สามารถอัพเกรดที่นั่ง PREMIUM ระบบปกติได้ หรืออัพเกรดเป็นที่นั่ง DELUXE และPREMIUM ระบบ 3D ได้
5.  รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 เมษายน 2562 (4 วัน)เท่านั้น
6.  ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า AIS ที่มียอดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ มากกว่า 300 บาท / เดือน
7.  กรุณานำโทรศัพท์มือถือของท่านมาสแกน QR CODE หรือกด USSD ตามรหัสบนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสิทธิ์
ไม่สามารถใช้บริการสำหรับลูกค้าที่บันทึกภาพสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้า
8.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.  ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ได้

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ( ยกเว้น  Emprive’ Cineclub )