Captain Marvel Online Booking Promotion

ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อ บัตรชมภาพยนตร์ “Captain Marvel” ทุกที่นั่งผ่าน ช่องทางออนไลน์ (SF Cinema Application / www.sfcinemacity.com) ลุ้นรับ ฟิกเกอร์ Cosbaby “Captain Marvel จำนวน 180 รางวัล (สัปดาห์ละ 1 แบบ) รวมมูลค่ากว่า 128,000 บาท

รายละเอียดของรางวัล >> ฟิกเกอร์ Cosbaby “Captain Marvel”
•  COSB542  Captain Marvel (Flying Ver.)  จำนวน 50 ตัว  ราคา 650 บาท
ระยะเวลากิจกรรม: 6 – 13 มีนาคม 2562
ประกาศรางวัล: 18 มีนาคม 2562

•  COSB543  Captain Marvel (Starforce Ver.)  จำนวน 50 ตัว  ราคา 650 บาท
ระยะเวลากิจกรรม: 14 – 20 มีนาคม 2562
ประกาศรางวัล: 25 มีนาคม 2562      
            
•  COSB544  Captain Marvel (Masked Starforce Ver.)  จำนวน 50 ตัว  ราคา 750 บาท
ระยะเวลากิจกรรม: 21 – 27 มีนาคม 2562
ประกาศรางวัล: 1 เมษายน 2562

•  COSB545  Captain Marvel (Masked Ver.)  จำนวน 30 ตัว  ราคา 850 บาท
ระยะเวลากิจกรรม: 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562
ประกาศรางวัล: 9 เมษายน 2562

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
2. สามารถติดต่อรับรางวัลได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. ที่เอส เอฟ สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10 มาบุญครอง เซ็นเตอร์
3. กรณีไม่สะดวกรับที่สำนักงานใหญ่ ให้แจ้งสาขาในเครือเอสเอฟที่สะดวกรับของรางวัล
4. กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
5. นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
6. ไม่สามารถนำบัตรประชาชนมารับรางวัลแทนกันได้ (ทุกกรณี)
7. ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
8. ติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

สัปดาห์ที่ 1 :: COSB542  Captain Marvel (Flying Ver.)  จำนวน 50 ตัว  ราคา 650 บาท ตรวจสอบรายชื่อ คลิก