สมาชิก SF Movie Club Card รับสิทธิ์ ต่ออายุสมาชิกได้ในราคาพิเศษ สุดคุ้ม!!

รายละเอียดโปรโมชั่น
SF มอบความพิเศษให้แก่สมาชิก SF Movie Club Card รับสิทธิ์ต่ออายุสมาชิกในราคาพิเศษ ดังนี้
    -  ประเภทสมาชิก General, Senior ต่ออายุสมาชิกเพียง 100 บาท จากราคาปกติ 150 บาท
    -  ประเภทสมาชิก Student, Kids ต่ออายุสมาชิกเพียง 75 บาท จากราคาปกติ 100 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
-  สมาชิก SF Movie Club Card รับสิทธิ์ต่ออายุสมาชิกในราคาพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  •  กรณียอดเงินในบัตรคงเหลือเพียงพอ : ระบบจะหักค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติในวันถัดไปหลังจากวันที่บัตรหมดอายุ
  •  กรณียอดเงินในบัตรคงเหลือไม่เพียงพอ : ติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

-  การรับสิทธิ์ที่หน้าสาขา สามารถรับสิทธิ์ได้เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุไม่เกิน 30 วัน เท่านั้น
-  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
-  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา