Advance Booking Aquaman Promotion

ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2561 (หรือจนกว่าของจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น                                  
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า เรื่อง "Aquaman" ทุกที่นั่ง (ในราคาปกติ) รับฟรีสมุดโน๊ตลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์  "Aquaman" 1 เล่ม มูลค่า 89 บาท (จำนวนจำกัด)

ระยะเวลาการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2561 (หรือจนกว่าของจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาในเขตกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และโรงภาพยนตร์  Emprivé Cineclub