ซื้อบัตรชมภาพยนตร์แบบ Presale เรื่อง “นาคี ๒” รับเหรียญปกปักรักษา ราคาพิเศษเพียงชุดละ 280 บาท เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น                                        
เอส เอฟ มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์แบบ Presale ของภาพยนตร์เรื่อง “นาคี ๒” ประกอบด้วย Movie Voucher  2 ที่นั่ง ในระบบปกติ พร้อมเหรียญปกปักรักษา จำนวน 1 เหรียญ ราคาชุดละ 280 บาท (จำกัดเพียง 10,000 เหรียญ  เท่านั้น)  


ระยะเวลาการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 ตุลาคม  2561

รายละเอียดการใช้ Movie Voucher  
-  บัตรนี้ใช้แลกบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “นาคี ๒”  ได้ทุกรอบ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม เป็นต้นไป - ตลอดโปรแกรมฉาย
-  Movie Voucher 1 ใบ ใช้ชมภาพยนตร์ได้ 2 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat
-  บัตรนี้สามารถ Upgrade เป็นที่นั่ง Premium Seat ได้ โดยเพิ่มเงินส่วนต่างของราคาที่นั่ง  Premium Seat ในระบบปกติ
-  บัตรนี้สามารถแลกบัตรชมภายพนตร์ผ่านทาง Box Office, ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ, www.sfcinemacity.com, SF  Application
-  บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)
-  บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นได้
-  บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกรับเหรียญปกปักรักษา
-  โปรดมอบบัตรนี้ให้แก่พนักงานเพื่อแลกรับ แลกรับ “เหรียญปกปักรักษา” ได้ 1 เหรียญ
-  แลกรับได้ตั้งแต่วันที่  3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป – ตลอดโปรแกรมฉาย
-  บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ