สิทธิพิเศษ!! สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตธนชาต ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ในราคาพิเศษ 99 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 (หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชั่น
ลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารธนชาต สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา  99 บาท โดยต้องทำการชำระผ่านบัตรเดบิตธนชาต สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe Seat) ในระบบ Digital 2D
บัตรที่เข้าร่วมรายการ : เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต ของธนาคารธนาชาต เท่านั้น
จำนวนสิทธิ์  :  จำนวน 4,500 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น            
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 (หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์)

 เงื่อนไขโปรโมชั่น
•  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตธนชาต ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ในราคา 99 บาท สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe Seat) โดยต้องชำระบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเดบิตธนชาต เท่านั้น
•  จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / เดือน และจำกัดสิทธิ์จำนวนที่นั่ง 1,500 ที่นั่ง / เดือน รวมทุกสาขาที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ  
•  ผู้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprive’ Cineclub และสาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี)
•  สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium Seat และระบบ 3D ได้ โดยทางลูกค้าจะต้องเพิ่มส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprive’ Cineclub รวมทั้งโรงภาพยนตร์ First Class และโรงภาพยนตร์ The Porch หรือโรงภาพยนตร์พิเศษอื่นๆ
•  โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดได้
•  สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับบัตรเดบิตธนชาตที่ร่วมรายการเท่านั้น
•  ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้
•  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงภาพยนตร์ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
•  การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
•  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่อต่างๆ ของธนาคาร
•  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1770

สาขาที่ร่วมรายการ       
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprive’ Cineclub และสาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี)