สมัคร SF Movie Club Card วันนี้ แจกฟรี Popcorn Size L 2 กล่อง

ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
สมัครบัตร SF Movie Club Card  กลุ่ม General และ Senior  รับ Popcorn  Coupon 1 ชุด ได้แก่ สลิปคูปองแลกฟรี Popcorn Size L  1  กล่อง  จำนวน 2 ใบ ( 1 ชุด = คูปอง 2 ใบ )

ระยะเวลาโปรโมชั่น         
ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขโปรโมชั่น
-  สำหรับลูกค้าที่สมัคร SF Movie Club Card  กลุ่ม General และ Senior   
-  สมัครได้ที่โรงภาพยนตร์ SF  ทุกสาขา และ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
-  ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2561 หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  สิทธิพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
-  สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตร SF Movie Club Card บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น
-  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่าน Application และเว็บไซต์ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

เงื่อนไขการใช้คูปอง
-  โปรดแสดงสลิปคูปองพร้อมกับ SF Movie Club Card   
-  จำกัด 1 กล่อง / 1 สลิป เท่านั้น  
-  รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และเอ็มพรีเว่ ซีเน่คลับ
-  สลิปคูปองมีอายุการใช้งาน 2 เดือน (นับจากวันที่ได้รับสลิป)
-  ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า