Peter Rabbit In Season Promotion

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม –18 เมษายน 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Peter Rabbit ระบบปกติ ทุก 2 ที่นั่ง  รับคูปอง 1 ใบ  เพื่อลุ้นรับนาฬิกาแฟชั่นสุดหรู แบรนด์ Kate Spade จาก Time  Deco มูลค่า 8,800 บาท จำนวน 12 รางวัล  รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม –18 เมษายน  2561 (รวม Sneak Preview)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์ และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ที่ได้รับรางวัลนาฬิกาแฟชั่นสุดหรู แบรนด์ Kate Spade จาก Time  Deco มูลค่า 8,800 บาท จำนวน 12 รางวัล 


เงื่อนไขการรับรางวัล 
-  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
-  โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
-  ผู้โชคดียินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด