Benz Talingchan Buy 1 Get 1 Free

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
ลูกค้า Mercedes – Benz สามารถใช้สิทธิ์ “Buy 1 Get 1 Free” กับโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทั้ง 6 สาขา เมื่อทำการสแกน  QR Code หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อทำการลงทะเบียนและโชว์ SMS Code 6 หลัก หรือ E-mail พร้อมกับกุญแจรถยนต์ Mercedes – Benz  (รุ่นใดก็ได้) (1 SMS Code = 1 สิทธิ์)
จำนวนโควต้า : 1,950 สิทธิ์ (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

ระยะเวลาโปรโมชั่น    
ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  ลูกค้าทีมีสิทธิ์เข้าร่วม Buy 1 Get 1 Free จะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อรับ SMS CODE 6 หลัก หรือ E-mail  โดยสามารถทำการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ สแกน QR CODE และผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมโชว์ รหัส SMS CODE  6 หลัก (88XXXX) หรือ E-mail และกุญแจรถยนต์ Mercedes – Benz  ของท่าน (ได้ทุกรุ่น) ที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทั้ง 6 สาขา
2.  ลูกค้าต้องแสดง SMS หรือ E-mail ที่ได้จากทาง Talingchan ให้พนักงานที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ตามรหัสที่ได้รับมา ในระบบตรวจสอบสิทธิ์
3.  พนักงานลง รหัสการรับสิทธิ์ 88XXXX ทีได้รับมา ลงในระบบตัดสิทธิ์ เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
4.  ลูกค้ารับสิทธิ์ตามรายละเอียดใน SMS หรือ E-mail
5.  สงวนสิทธิ์ 1 Code / 1 สิทธิ์
6.  กรุณาแสดงข้อความในมือถือของท่านก่อนรับสิทธิ์
7.  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
8.  สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
9.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.  ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูล โทร 090-980-2462 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)

สาขาที่ร่วมรายการ
1.  Emprive’ Cineclub
2.  SF WORLD CINEMA สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
3.  SFX CINEMA สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
4.  SFX CINEMA สาขาเซ็นทรัล พระราม9
5.  SFX CINEMA สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
6.  SFX CINEMA สาขาเดอะคริสตัลเอกมัย–รามอินทรา