Suphannahong Showcase 2018

ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม
ชมภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27 จำนวน 5 เรื่อง จัดฉายพิเศษ 4 วัน ในราคาพิเศษดังนี้

ราคาบัตรชมภาพยนตร์ในแคมเปญ Suphannahong Showcase 2018            
     -  ที่นั่ง Deluxe Seat     ราคา 100 บาท / 1 ที่นั่ง
     -  ที่นั่ง Premium Seat  ราคา 120 บาท / 1 ที่นั่ง
     -  ที่นั่ง Sofa Sweet      ราคา 350 บาท / 1 คู่

รายชื่อภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27 ที่จัดฉาย

หมายเหตุ ประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27 วันที่ 11 มีนาคม 2561

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2561

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัลเวิลด์