4th Anniversary SFX CINEMA MAYA Chiangmai

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
 กิจกรรมที่ 1 
มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปอง 1 ใบ ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากทางโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เมญ่า เชียงใหม่ พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมหน้าสาขา โดยรายละเอียดดังนี้
     •   รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น Finn 115i  จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 41,300 บาท บริษัททวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
     •  Gift Voucher ห้องพัก  จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 45,000 บาท โรงแรม Wintree 

 กิจกรรมที่ 2 
พิเศษ!!  สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง หรือชุด Movie Combo Set ชุดใดก็ได้ เพียงลูกค้าโพสต์รูปถ่ายกับบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง หรือชุด Movie Combo Set พร้อมเช็คอินที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขา เมญ่า เชียงใหม่ และ #HBD4Y #sfxcmi ลง facebook ส่วนตัวแล้วเปิดเป็นโพสต์สาธารณะจากมือถือหรือสมาร์ทโฟนของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ รับฟรีคูปอง Pop Corn Size M (1 โพสต์/สิทธิ์)  จำนวนจำกัดหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
    •  คูปอง Pop Corn Size M จำนวน  200  ชุด  

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขาเมญ่า เชียงใหม่

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น Finn 115i  จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า  41,300 บาท ได้แก่
    - คุณชนัจนันท์ สีรักษา  โทร. 098-738-3xxx

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 Gift Voucher ห้องพัก  จำนวน 3  รางวัล  รวมมูลค่า  27,000 บาท ได้แก่                 
    - คุณวัชราพร  สุขโข โทร. 097-920-5xxx
    - คุณศศิประภา  แสนพรม  โทร. 082-188-7xxx    
    - คุณหปรัชญา  รัตนวัน  โทร. 095-687-5xxx
    - คุณวรัญญา  เกตุวัง โทร. 090-131-9xxx
    - คุณนันทลิกา  โพธิ์หมาก  โทร. 093-307-4xxx

เงื่อนไขการรับรางวัล 
1.  ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมบัตรชมภาพยนตร์ของลูกค้า มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
2.  กรณีได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัลร้อยละ 5% จากมูลค่าของรางวัล
3.  รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า