เติมปั๊บ...รับฟรี!! เพียงเติมเงินลงในบัตร SF+ รับสิทธิประโยชน์

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+ เพียงเติมเงินลงในบัตร SF+ รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 • เติมเงิน 500 บาท รับทันที ป๊อปคอร์น ไซต์ M 1 กล่อง (จำกัด 10,000 สิทธิ์)
 • เติมเงิน 1,000 บาท รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง (จำกัด 5,000 สิทธิ์)
 • เติมเงิน 3,000 บาท รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Sofa Sweet 1 คู่ (จำกัด 1,000 สิทธิ์) 

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
•  วิธีการใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์และป๊อปคอร์นตามเงื่อนไข ดังนี้

1.  สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์

 • การเติมเงินช่องทางหน้าสาขา
  -  
  สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe และ Sofa ใช้สิทธิ์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ 
 • การเติมเงินช่องทางออนไลน์
  -  สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ใช้สิทธิ์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
  -  สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง sofa ใช้สิทธิ์เฉพาะตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, www.sfcinema.com และ SF Cinema Application เท่านั้น

2. สิทธิ์ป๊อปคอร์น 

 • ใช้สิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ)

•  สิทธิ์ป๊อปคอร์นและบัตรชมภาพยนตร์มีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์
•  สำหรับภาพยนตร์ Mega Blockbuster จะต้องชำระส่วนต่างราคา 20 บาท
•  บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัปเกรดเป็นที่นั่ง Premium และที่นั่ง Prime ในระบบปกติ และ 3 มิติได้
•  ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
•  การเติมเงินผ่านตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติจะไม่ร่วมรายการ
•  สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรีเป็นบัตร Complimentary จะไม่ร่วมการสะสมจำนวนภาพยนตร์
•  สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•  ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ), www.sfcinema.com และ SF Cinema Application