สมาชิก SF+ เพียงเติมเงินลงในบัตร SF+ รับสิทธิประโยชน์ เพียบ!!

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+ เพียงเติมเงินลงในบัตร SF+ รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • เติมเงิน 500 บาท รับทันที ป๊อปคอร์น ไซต์ M 1 กล่อง (จำกัด 10,000 สิทธิ์)
  • เติมเงิน 1,000 บาท รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง (จำกัด 5,000 สิทธิ์)
    *สำหรับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ รับสิทธิ์ที่นั่ง Premium แทน* 
  • เติมเงิน 3,000 บาท รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Sofa Sweet 1 คู่ (จำกัด 1,000 สิทธิ์)
    *สำหรับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา และโรบินสัน บุรีรัมย์ รับสิทธิ์ที่นั่ง Suite หรือ Executive Suite แทน* 

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•  สิทธิ์ป๊อปคอร์นและบัตรชมภาพยนตร์มีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์
•  สำหรับภาพยนตร์ Mega Blockbuster จะต้องชำระส่วนต่างราคา 20 บาท
•  บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัปเกรดเป็นที่นั่ง Premium และที่นั่ง Prime ในระบบปกติ และ 3 มิติได้
•   บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Sofa Sweet, Suite และ Executive Suite สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัปเกรดเป็นระบบ 3 มิติได้
•   สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ช่องการบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
•   สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•    ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น ๆ ได้
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ), เว็ปไซต์ และแอปพลิเคชัน SF CINEMA