SF Exclusive Collection อ้ายคนหล่อลวง Combo Set 

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2563 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชั่น :  อ้ายคนหล่อลวง Combo Set 
ประกอบด้วย  : น้ำอัดลม ขนาด  32 Oz.  1 แก้ว + ป๊อบคอร์น ขนาด 85 Oz. 1 ถัง ราคาชุดละ 239 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่แต่ละสาขา)

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2563 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา