เพียงแสดงบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง แลกรับสิทธิ์เล่นเกมโบว์ลิ่งฟรี 1 เกมส์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดโปรโมชัน
ลูกค้าแสดงบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้จำนวน 2 ที่นั่งที่เข้าฉายระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทุกที่นั่ง ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่งฟรี 1 เกมส์ ทันที ลูกค้าสามารถใช้บริการที่ เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาพัทยา บีช (จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง)        

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563          
            
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  ลูกค้าแสดงบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ 2 ที่นั่ง เพื่อแลกรับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่งฟรี 1 เกมส์
2.  บัตรชมภาพยนตร์ จำกัด 1 สิทธิ์ / 2 ที่นั่ง
3.  ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
4.  สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดวัน
5.  เฉพาะเลนโบว์ลิ่งปกติ เท่านั้น
6.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น ๆ ได้
7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาพัทยา บีช